avaris

76 tekstów – auto­rem jest ava­ris.

Nie mam bur­de­lu. Mo­je ub­ra­nia pro­wadzą koczow­niczy tryb życia. 

myśl dnia z 20 października 2014 roku
zebrała 38 fiszek • 19 kwietnia 2012, 18:27

Bo na bieli wi­doczna jest każda smu­ga. Na czer­ni tyl­ko naj­czys­tsza biel. 

myśl
zebrała 30 fiszek • 4 kwietnia 2012, 17:13

Zmienione zam­ki nie na zaw­sze za­mykają drzwi. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 10 marca 2012, 10:50

Oso­ba, którą tak nap­rawdę kocha­my... jest w lustrze. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 5 marca 2012, 15:59

Zło i dob­ro są tak sa­mo potężne - wy­mieniają się tyl­ko ludzki­mi pion­ka­mi na szachow­ni­cy życia. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 12 stycznia 2012, 17:13

Jes­tem jak słońce: świecę i og­rze­wam, lecz nie pod­chodź zbyt blis­ko, bo się oparzysz... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 1 grudnia 2011, 20:14

To, że umiesz kroić kot­le­ty, to nie znaczy, że możesz ope­rować na ot­wartym sercu. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 30 lipca 2011, 16:24

Te­raz idzie się do su­per­marke­tu, a daw­niej trze­ba było za­bić mamuta. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 lipca 2011, 19:34

Wrażenia po pier­wszym sek­sie: le­piej niż u den­tysty, ale nie tak faj­nie, jak w Boże Narodzenie. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 28 czerwca 2011, 17:12

Mot­to przeg­ra­nych: Jak obrócisz ta­belę, to będziesz na czele. 

aforyzm dnia z 3 grudnia 2014 roku
zebrał 154 fiszki • 12 czerwca 2011, 18:22

avaris

Chciałabym wyjść z siebie i stanąć gdzieś z boku, by móc przypatrzeć się z dystansu własnej osobie. - Reset (Sylwia)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

avaris

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

3 grudnia 2014, 09:56onejka sko­men­to­wał tek­st Motto przeg­ra­nych: Jak obrócisz [...]

20 października 2014, 20:54wdech sko­men­to­wał tek­st Nie mam bur­de­lu. Mo­je [...]

20 października 2014, 20:34.Rodia sko­men­to­wał tek­st Nie mam bur­de­lu. Mo­je [...]

20 października 2014, 10:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nie mam bur­de­lu. Mo­je [...]

19 października 2014, 23:30BeZaRaDnA sko­men­to­wał tek­st Samobójca za mor­der­stwo zos­ta­je [...]

19 października 2014, 20:34wonderful348 sko­men­to­wał tek­st Samobójca za mor­der­stwo zos­ta­je [...]

19 października 2014, 12:41truman sko­men­to­wał tek­st Samobójca za mor­der­stwo zos­ta­je [...]

19 października 2014, 12:34fyrfle sko­men­to­wał tek­st Samobójca za mor­der­stwo zos­ta­je [...]